Badania dzieci 5 i 6 letnich

Badania dzieci 5 i 6 letnich

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie badawczym pn. „Zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną” realizowanym przez Wydział Wychowania Fizycznego oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przeprowadzane badania są w pełni anonimowe. Wszystkie wyniki oraz dane pozyskane w toku badań będą wykorzystywane jedynie na potrzeby analizy naukowej.

Głównymi celami projektu są:

  • poprawa ogólnej sprawności fizycznej
  • rozwój umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym
  • monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej
  • ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Udział w badaniu jest dobrowolny i nieodpłatny. W każdym momencie można wycofać swoją zgodę, bez żadnych konsekwencji, także w trakcie badania.

Więcej informacji nt. realizowanego projektu badawczego dostępnych jest w materiałach informacyjnych do pobrania poniżej:

Szczegółowa informacja nt. badania

pdf (143 kB)

Krótki opis projektu

pdf (1,1 MB)

Program mini olimpiad sportowych

pdf (472 kB)

Opis urządzenia – ActiGraph WGT3X – Accelerometr

pdf (474 kB)

Opis urządzenia KINEOD

pdf (341 kB)

Zgoda na udział w badaniu oraz ankieta dla rodzica/opiekuna

pdf (211 kB)