Historia

Historia

HISTORIA PRZEDSZKOLA rozpoczyna się od 1945 roku.

W latach 1945-1948 pracą przedszkolem WSK kierowała siostra zakonna Eufemia Szyperska. Przedszkole było wówczas dwuoddziałowe, zajęcia odbywały się w baraku poniemieckim, w którym podczas okupacji mieścił się szpital zakaźny. Nauczycielkami pracującymi w przedszkolu była Jadwiga Tałasiewicz – była właścicielka prywatnej ochronki dla dzieci oraz Maria Dymińska.

W latach 1948-1951 do 8 kwietnia już trzyoddziałowym przedszkolem kierowała Maria Miszczycha wraz z Rozalią Rażką oraz Zofią Wyszatycką Bratkowicz.

Od kwietnia 1951 do 31 sierpnia 1952 r, stanowisko dyrektora przedszkola objęła Pani Anna Sobota, która kierowała już czterooddziałową placówką. Nauczycielki pracujące wraz z nią Zofia Wyszatycką-Bratkowicz, Rozalia Rażka, Maria Dymińska.

Od 1981 r. funkcję dyrektora przedszkola objęła Pani Teresa Wierzchołek. Wraz z nową panią dyrektor została zatrudniona nowa kadra pedagogiczna oraz personel niepedagogiczny.

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 lipca 1991 nr XXII/51/91. Przedszkole zakładowe WSK Nr 2 zostaje przejęte przez Gminę Miasto Rzeszów i otrzymuję nazwę Przedszkola Publicznego Nr 42.

Od 1 września 1997 r. nowym dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 42 w Rzeszowie zostaje mgr Bogumiła Skórska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej. W październiku 1997 miało miejsce uroczyste pożegnanie pani dyrektor Teresy Wierzchołek.
W dalszym ciągu przedszkole prowadzi 4 oddziały dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Od 1998r. w przedszkolu kładzie się większy nacisk na rozwój twórczości plastycznej dzieci. Od 2007r. jesteśmy twórcami i współorganizatorami Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zdolny przedszkolak i jego nauczyciel.”

Współpraca z rodzicami przebiega efektywnie czego obrazem jest pomoc w przygotowaniach imprez przedszkolnych. Ostatnio miłym symbolem współpracy jest pomoc w finansowaniu zakupu sprzętu ogrodowego, mebli, zabawek dla dzieci w przedszkolu. Największym zaangażowaniem wykazuje się Pan Grzegorz Mentel, Wiesław Miąsik, oraz Panie Małgorzata Chomań i Magdalena Szeliga. Dzięki ich aktywnej pracy placówka zyskuje coraz nowszych sponsorów: Black Red White, Zakłady VAN PUR.